Tikkurila Sverige ABÄven kallat Tikkurila Fasad

Orgnr: 556001-8300
Fusionsplan - Moder-Dotter
Beslutat av: Bolagsverket Diarienr: 0520742/2016 Annat diarienr: 705347/2016
Fusion med 5561606665
Status: Upplöst genom fusion (41) Diarienr: 705347/2016
Fusion med 5562149541
Status: Upplöst genom fusion (41) Diarienr: 705347/2016

Registrering och aktivering

Bildat 1897-11-15 BV
Status Juridisk enhet Registrerat SCB
Bolagsform Aktiebolag SCB
Registrerat 1898-01-10 SCB
Status företag Verksam SCB
Aktiverat 1984-12-23 SCB
Namn registrerat 2012-10-01 BV
Räkenskapsår 0101 - 1231 BV

Anställda

Antal anställda 329 EKODATA
Könskvot 32% kvinnor, 68% män SCB

Ägare

Ägarförhållande Utländsk koncern SCB
Privat/Publikt Privat, ej börsnoterat SCB

Moms

Momsstatus Registrerad i Momsregistret SCB
Tillkom 1985-01-01 SCB

F-skatt

Status Registrerad SKV
Registrerad 1994-01-01 SKV

Övrigt

Kallelse Kallelse ska ske genom posten, fax eller e-post.
BV
Hembud Lösningsrätt Nej BV
Län säte Stockholm BV
Kommun säte Stockholm BV
Fastighetstaxering Ja LM
Sektor 110 - Icke-finansiella företag SCB

Namnhistorik

1986-06-30 Alcro-Beckers Aktiebolag
2012-10-01 Tikkurila Sverige AB

Namnförslag

2016-09-01 Färgservice i Malmö 520902/2016
2016-09-01 Täby Färg & Tapet 520902/2016
2016-05-10 Fenja Färg 273331/2016
2012-09-11 Alcro-Beckers 349771/2012
2012-09-11 Tikkurila Sverige AB 349771/2012