Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

Telemarketing Media Sverige AB

Orgnr: 556787-7286
Årsredovisning 2015-01-01 till 2015-12-31 finns att ladda ner här
Resultaträkning (TKR) 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 11 112 9 944 5 411 1 839
Rörelseresultat 642 1 705 728 212
Resultat efter finansnetto 636 1 697 727 210
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 480 1 182 557 113
Balansräkning (TKR) 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 159 147 128 53
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 414 3 084 1 806 779
S:a tillgångar 2 574 3 231 1 934 832
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital - 100 100 100
S:a eget kapital 668 1 288 746 299
S:a obeskattade reserver 300 300 125 161
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 1 606 1 643 1 063 372
S:a eget kapital och skulder 2 574 3 231 1 934 832
Nyckeltal 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet % 150,31 % 187,71 % 169,90 % 209,41 %
Vinstmarginal % 5,78 % 17,17 % 13,47 % 11,53 %
Soliditet % 34,34 % 46,55 % 43,23 % 49,87 %
Noter (TKR) 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 19 17 10 3
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 4 966 4 693 2 683 777
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 1 640 1 295 775 240
Utdelning till aktieägare 450 1 100 640 110
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000