Swedish Academy of Sports Training - Flera firmor - solidinfo.se

Swedish Academy of Sports Training

Flera firmor

Global Council of Sport Science in Sweden

Företaget skapar och arrangerar träningsläger, kurser ochutbildningar inom idrott. Företaget är i sportbranschen ocherbjuder allt möjligt inom områden som konferenser och idrotts-turneringar. Företaget tillhandahåller även en internationellvetenskaplig tidskrift.

Registrerat 2016-02-02 Löpnr 1
Swedish Academy of Sports Training (Aktuellt företag)

Företaget skapar och arrangerar kurser och utbildning inomidrott och sport online och omsätter det i engagerande e-learning, och i klassrum, företaget erbjuder även konferenseroch idrottsaktiviteter.Företagsanpassad, interaktiv utbildning, eller e-learning, inomde flesta processer med idrott utbildning som fortfarande ärett speciellt fokus för oss.Vi användar ett pedagogiskt upplägg anpassat för e-learning,med stor variation i tempo, inspirerande digitalt innehåll ochinteraktiva övningar som håller eleven engagerad.

Registrerat 2016-07-04 Löpnr 2