SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITETÄven kallat SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Ulltuna

Orgnr: 202100-2817

Transaktioner från myndigheten SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheten.
Summa belopp: 418,63 Mkr 48266 transaktioner
Största transaktion: Akademiska Hus Uppsala AB (2012-03-01) 13 518 874 kr
Största leverantör: Akademiska Hus Uppsala AB 112,75 Mkr
Vanligaste område: Övriga varor, utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Kategori Summa
Lokalhyror, utgifter, utomstatliga 652 transaktioner 139,94 Mkr
Övriga varor, utgifter, utomstatliga 14373 transaktioner 62,05 Mkr
Övriga tjänster, utgifter 3979 transaktioner 35,83 Mkr
Resor, utgifter, utomstatliga 11601 transaktioner 28,65 Mkr
Pågående nyanläggningar - årets anskaffningsutgi.. 257 transaktioner 17,17 Mkr
Förutbetalda kostnader - utomstatliga 48 transaktioner 16,92 Mkr
Reparationer och underhåll, utgifter, utomstatliga 1554 transaktioner 15,02 Mkr
El, utgifter, utomstatliga 250 transaktioner 13,23 Mkr
Utbildningstjänster,utgifter, utomstatliga 285 transaktioner 10,24 Mkr
Övriga personalkostnader - utgifter 3749 transaktioner 9,42 Mkr
Utomstatliga utbildningskostnader för egen perso.. 1006 transaktioner 8,79 Mkr
Tele, utgifter, utomstatliga 3916 transaktioner 6,56 Mkr
Forskningsuppdrag, utgifter, utomstatliga 83 transaktioner 6,45 Mkr
Leasingavgifter avseende operationell leasing sa.. 907 transaktioner 6,21 Mkr
Bränsle, utgifter, utomstatliga 24 transaktioner 5,73 Mkr
Varutransporter och fraktavgifter, utgifter, uto.. 897 transaktioner 3,89 Mkr
Korttidsinvesteringar (1-3 år och/eller 500 euro.. 311 transaktioner 3,14 Mkr
Sjuk- och hälsovård - utgifter 197 transaktioner 2,81 Mkr
Tryckning, publikationer och pappersvaror, utgif.. 1738 transaktioner 2,53 Mkr
Datatjänster, utgifter, utomnstatliga 254 transaktioner 2,48 Mkr
Reparationer av hyrda lokaler och byggnader, utg.. 18 transaktioner 2,29 Mkr
Post, utgifter, utomstatliga 1060 transaktioner 2,08 Mkr
Kontorsmateriel, utgifter, utomstatliga 775 transaktioner 1,65 Mkr
Övriga lokalutgifter, utomstatliga 292 transaktioner 1,03 Mkr
Vatten, utgifter, utomstatliga 40 transaktioner 806,95 kkr