SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITETÄven kallat SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Ulltuna

Orgnr: 202100-2817

Aktiva Adresser (35)

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, LANTBRUKSUNIVERSITETET ALNARP Sundsvägen 5, Alnarp Kallas även Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, SÖTVATTENSLABORATORIET Stångholmsvägen 2 sötvattenslaboratoriet, Drottningholm
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, KUSTLABORATORIET LOKALKONTOR SIMPEVARP Simpevarp 100, Figeholm Kallas även Sveriges Lantbruksuniversitet
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, BALSGÅRD VÄXTFÖRÄDLING OCH BIOTEKNIK Fjälkestadsvägen 459 fjälkestad, Kristianstad
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, LANNA FÖRSÖKSSTATION Saleby lanna försöksstation, Lidköping Kallas även Lanna Försöksstation
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, GRIMSÖ VILTFORSKNINGSSTATION Grimsö 149, Riddarhyttan Kallas även S L U, Sveriges Lantbruksuniversitet
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, VETERINÄRINRÄTTNINGEN Malmgatan 10, Skara Kallas även Sveriges lantbruksuniversitet SLU Skara
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, SKOGSMÄSTARSKOLAN Herrgårdsvägen 8-10, Skinnskatteberg
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, RÅNNA FÖRSÖKSSTATION Rånna rysäter, Skövde Kallas även Sveriges Lantbruksuniversitet
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET  ( Huvudkontor ) Almas allé 8, Uppsala Kallas även SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Ulltuna
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, FÖRSÖKSANL LÖVSTA Funbo-lövsta, Uppsala Kallas även Djurstallarna, Sveriges Lantbruksuniversitet

Inaktiva Adresser (1)