Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

STOCKHOLMS KOMMUN, IDROTTSFÖRVALTNINGÄven kallat Idrottsförvaltningen

Stockholm
Arbetsställe till STOCKHOLMS KOMMUN
Orgnr 212000-0142
Antal 1711 st arbetsställen

Grunddata för detta arbetsställe

CFARNR 27417369 SCB
Aktivt Verksam SCB
Aktiverat 1996-06-24 SCB
Antal anställda 50-99 SCB
Län Stockholm SCB
Kommun Stockholm SCB