Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

SÖDRA PUTS AB

Orgnr: 556112-2010
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 019 622 358 3 620
Rörelseresultat 375 23 - 347 163
Resultat efter finansnetto 375 22 - 347 163
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 330 22 - 246 83
Balansräkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 107 54 - -
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 697 71 112 1 078
S:a tillgångar 804 125 112 1 078
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 15 15 115 115
S:a eget kapital 294 - 35 - 58 188
S:a obeskattade reserver - - - 101
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 5 131 147 413
S:a kortfristiga skulder 505 29 22 375
S:a eget kapital och skulder 804 125 112 1 078
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Kassalikviditet % 138,02 % 244,83 % 509,09 % 287,47 %
Vinstmarginal % 12,42 % 3,70 % -96,93 % 4,50 %
Soliditet % 36,57 % -28,00 % -51,79 % 24,19 %
Noter (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 1 1 - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 86 48 - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 31 13 - -
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000

Aktieinfo