Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

SÖDRA PUTS AB

Orgnr: 556112-2010
Årsredovisning 2014-01-01 till 2014-12-31 finns att ladda ner här
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 358 3 620 6 887 -
Rörelseresultat - 347 163 288 56
Resultat efter finansnetto - 347 163 288 49
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat - 246 83 168 49
Balansräkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar - - 190 245
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 112 1 078 2 518 -
S:a tillgångar 112 1 078 2 708 245
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 115 115 115 115
S:a eget kapital - 58 188 105 - 63
S:a obeskattade reserver - 101 60 -
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 147 413 414 291
S:a kortfristiga skulder 22 375 2 129 17
S:a eget kapital och skulder 112 1 078 2 708 245
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet % 509,09 % 287,47 % 118,27 % -
Vinstmarginal % -96,93 % 4,50 % 4,18 % -
Soliditet % -51,79 % 24,19 % 5,47 % -25,71 %
Noter (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda - - - -
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - -
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - -
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000

Aktieinfo