Smurfit Kappa Sverige ABÄven kallat Smurfit Kappa Wellpack

Orgnr: 556037-6898
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.1972
Verkstadsvägen 18, 241 38 Eslöv 0413-680 00 Kontakta Visa mer Ändra

Ingår i en koncern

SMURFIT KAPPA PACKAGING BV   är moderbolag för denna koncernen, visa koncernstruktur

Ändamål

Bolaget skall självt eller genom andelar i andra bolag förvärva och exploatera uppfinningar samt tillverka och försälja produkter och maskiner inom papp- och pappersbranschen.
BOKSLUT/NYCKELTAL 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning (TKR) 1 647 728 1 608 517 1 609 517
Balansomslutning (TKR) 2 164 231 1 136 867 666 242
Resultat e. finansnetto (TKR) - 4 998 49 701 17 872
Årets resultat (TKR) - 14 693 12 699 17 670
Vinstmarginal 1,41 % 3,54 % 1,49 %
Kassalikviditet 114,16 % 99,68 % 97,20 %
Soliditet 15,41 % 30,17 % 25,77 %
Källa: Syna Visa mer

Bifirmor

 • Wellsnabben
  För den del av verksamheten som avser konvertering och försäljning av wellpapp och wellpappemballage.
  Registrerat 19891218, Bifirma
 • Onwell
  För den del av verksamheten som avser produktion av wellpapp i form av displayer i Helsingborg
  Registrerat 20180525, Bifirma
 • Pegewell
  För den del av verksamheten som avser produktion i Landsbro
  Registrerat 20180525, Bifirma

SNI, Huvud- och binäring

 • 17123 - Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp
 • 17129 - Övrig tillverkning av papper och papp
 • 17211 - Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar
 • 46769 - Partihandel med övriga insatsvaror

Utgivningsbevis (PRV)

UBNR Titel Regdatum Utgivare
11737 Well-Arket 2008-05-08 Ann-Christine Westerlin
Visa fler

Import/Export

Företaget importerar från:
 • Norden
 • EU
 • Övriga Europa
 • Fjärran Östern
 • Nord och Central Amerika
Importerar för mer än 100 000 000 kr
Företaget exporterar till:
 • Norden
 • EU
 • Övriga Europa
 • Nord och Central Amerika
Exporterar för mer än 100 000 000 kr