Smart Serviceträning i Sverige ABÄven kallat S.M.A.R.T Serviceträning Avregistrerat

Orgnr: 556708-7571
Upplöst genom fusion övertagande bolag: Smart Stylingträning i Sverige AB

Exekutiva

Styrelse

Tillsyn

Firmatecknare


Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
-ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder