Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

SKATTEVERKET, SKATTEKONTORET I JÖNKÖPING

Jönköping
Arbetsställe till SKATTEVERKET
Orgnr 202100-5448
Antal 135 st arbetsställen

Grunddata för detta arbetsställe

CFARNR 19547215 SCB
Aktivt Verksam SCB
Aktiverat SCB
Antal anställda 200-499 SCB
Län Jönköping SCB
Kommun Jönköping SCB