SDR SVENSK DIREKTREKLAM ABÄven kallat Svensk Direktreklam

Orgnr: 556067-0274

Transaktioner till SDR SVENSK DIREKTREKLAM AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till SDR SVENSK DIREKTREKLAM AB.
Summa belopp: 41,37 kkr 2 transaktioner
Största transaktion: Trafikverket (2012-04-01) 38 575 kr
Största kund: Trafikverket 41,37 kkr
Vanligaste område: Övriga tjänster, utgifter
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Trafikverket, Sök 2 transaktioner 41,37 kkr