NORDMALINGS KOMMUNÄven kallat Nordmalingshus AB

Orgnr: 212000-2536
Bolagsform Kommun
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.1974
Kungsvägen 41, 914 32 Nordmaling 0930-140 00 Kontakta Visa mer Ändra

Ingår i en koncern

Detta företag är moderbolag för en koncern, visa koncernstruktur

SNI, Huvud- och binäring

  • 85201 - Grundskoleutbildning och förskoleklass
  • 87201 - Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
  • 87301 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
  • 88101 - Öppna sociala insatser för äldre personer
  • 88102 - Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder