MATEMATIKSPEL I UPPSALA AB

Orgnr: 556907-0880

Exekutiva

Styrelse

Firmatecknare


Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
-ledamöterna
Firman tecknas ensam av
-Lasu, John Roger
Styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter och 0
styrelsesuppleanter.