Maskin & Montage Mech ABÄven kallat Maskin & Montage AB

Orgnr: 556218-0546

Transaktioner till Maskin & Montage Mech AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till Maskin & Montage Mech AB.
Summa belopp: 7,00 kkr 1 transaktioner
Största transaktion: Lunds universitet (2008-05-20) 7 000 kr
Största kund: Lunds universitet 7,00 kkr
Vanligaste område: Korttidsinvesteringar (1-3 år och/eller 500 euro), utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Lunds universitet, Sök 1 transaktioner 7,00 kkr