Maskin & Montage Mech AB - Ekonomi - solidinfo.se

Maskin & Montage Mech ABÄven kallat Maskin & Montage AB

Orgnr: 556218-0546
Årsredovisning inkommen 2018-06-13 väntar på Bolagsverkets godkännande.
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 8 842 5 997 4 923 5 096
Rörelseresultat 1 270 475 - 298 241
Resultat efter finansnetto 1 267 474 - 293 248
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 1 024 426 14 272
Balansräkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Varulager m.m. 256 254 268 279
S:a anläggningstillgångar 134 138 203 261
S:a kortfristiga fordringar 6 9 10 9
S:a omsättningstillgångar 4 314 3 560 3 123 3 413
S:a tillgångar 4 448 3 698 3 326 3 675
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 20 20 20 120
S:a eget kapital 2 945 1 920 1 815 1 950
S:a obeskattade reserver 191 243 319 639
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 1 312 1 535 1 192 1 085
S:a eget kapital och skulder 4 448 3 698 3 326 3 675
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet % 309,30 % 215,37 % 239,51 % 288,85 %
Vinstmarginal % 14,36 % 7,92 % -5,95 % 4,85 %
Soliditet % 69,30 % 56,65 % 61,48 % 65,58 %
Noter (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 7 7 7 7
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - 1 953 1 586 1 736
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - 664 496 614
Utdelning till aktieägare 870 - 320 150
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 250
Högsta antal 1 000

Aktieinfo