Sök efter företag
Namn, Bransch, Personer, Orgnr
Var?
Ort, Riktnr, Postnr

LAHOLMS KOMMUN, AHLA ÅTERVINNINGSCENTRALÄven kallat Soptippen Ahla

Laholm
Arbetsställe till LAHOLMS KOMMUN
Orgnr 212000-1223
Antal 97 st arbetsställen

Grunddata för detta arbetsställe

CFARNR 50126457 SCB
Aktivt Verksam SCB
Aktiverat 2010-11-18 SCB
Antal anställda 1-4 SCB
Län Halland SCB
Kommun Laholm SCB