KARLSTADS KOMMUN

Orgnr: 212000-1850
Bolagsform Kommun
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.1974
Tage erlandergatan 8, 652 20 Karlstad 054-540 00 00 Kontakta Visa mer Ändra

Ingår i en koncern

Detta företag är moderbolag för en koncern, visa koncernstruktur

SNI, Huvud- och binäring

  • 85100 - Förskoleutbildning
  • 85201 - Grundskoleutbildning och förskoleklass
  • 87201 - Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
  • 87301 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
  • 88101 - Öppna sociala insatser för äldre personer

Serveringstillstånd  

Restaurang Saluhallen Tingvallagatan 2,  Karlstad (från 2011-10-05)
Servering till allmänheten: Spritdrycker, vin och starköl (helår)

Import/Export

Företaget importerar från:
  • EU
  • Nord och Central Amerika
Importerar för 250 000 - 999 999 kr