KARLSKOGA KOMMUN

Orgnr: 212000-1991

Transaktioner till KARLSKOGA KOMMUN

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till KARLSKOGA KOMMUN.
Summa belopp: 1,39 Mkr 33 transaktioner
Största transaktion: Örebro universitet (2012-03-20) 484 770 kr
Största kund: Örebro universitet 1,02 Mkr
Vanligaste område: Utbildningstjänster,utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Örebro universitet, Sök 11 transaktioner 1,02 Mkr
Trafikverket, Sök 3 transaktioner 234,75 kkr
Karlstads universitet, Sök 5 transaktioner 105,19 kkr
Linnéuniversitetet, Sök 4 transaktioner 8,06 kkr
Polisorganisationen, Sök 5 transaktioner 5,10 kkr
Stockholms universitet, Sök 1 transaktioner 4,05 kkr
Mälardalens högskola, Sök 1 transaktioner 3,71 kkr
Försvarsmakten, Sök 1 transaktioner 2,92 kkr
Arbetsmarknadsverket, Sök 1 transaktioner 1,40 kkr
Högskolan Dalarna, Sök 1 transaktioner -1,95 kkr