KARLSKOGA KOMMUN

Orgnr: 212000-1991

Aktiva Adresser (118)

KARLSKOGA KOMMUN, KOST BRUKSSKOLAN Stationsvägen 20, Degerfors
KARLSKOGA KOMMUN, KOST PARKSKOLAN Parkgatan 4, Degerfors
KARLSKOGA KOMMUN, KOST STORA VALLASKOLAN Stora vallavägen, Degerfors
KARLSKOGA KOMMUN, KOST STRÖMTORPSSKOLAN Hantverkaregatan 32, Degerfors
KARLSKOGA KOMMUN, MÖCKELNGYMNASIET DEGERFORS Parkgatan 2, Degerfors Kallas även Möckelngymnasiet
KARLSKOGA KOMMUN  ( Huvudkontor ) Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga Kallas även Karlskoga Kommun
KARLSKOGA KOMMUN, ADMINISTRATION OCH DAGLIGVERKSAMHET EXTER Värmlandsvägen 10 c, Karlskoga Kallas även Lärarförbundet Avd. Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, AGGERUDSSKOLAN OCH FRITIDSHEM Blockstensvägen 29, Karlskoga Kallas även Aggerudsskolan
KARLSKOGA KOMMUN, ASTON LEGO Hangarvägen 27, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, BIBLIOTEKET OCH RÅDGIVNING Kyrkbacken 9, Karlskoga Kallas även Bibliotek
KARLSKOGA KOMMUN, BJÖRKLIDEN MÖCKELN Baggängsvägen 1, Karlskoga Kallas även Björkliden Servicehus
KARLSKOGA KOMMUN, BOENDE RÖRLÄGGARVÄGEN Rörläggarvägen 11, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, BREGÅRDSSKOLAN 4 TILL 9 Karlavägen 10, Karlskoga Kallas även Bregårdsskolan
KARLSKOGA KOMMUN, BRÅTENSKOLAN Stolpetorpsvägen 78, Karlskoga Kallas även Bråtenskolan
KARLSKOGA KOMMUN, BUFKONTORET Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, DAGCENTRAL FUNKIS Gustavsgatan 15 a, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, DAGLIG VERKSAMHET EKEBY INDUSTRI Gösta berlings väg 9, Karlskoga Kallas även Ekeby Industri Daglig Verksamhet
KARLSKOGA KOMMUN, DAGLIG VERKSAMHET HANTVERKET Stationsgatan 1 b, Karlskoga Kallas även Tryckboden Daglig verksamhet
KARLSKOGA KOMMUN, DAGLIGVERKSAMHET FOCUS Värmlandsvägen 9, Karlskoga Kallas även Lärarförbundet Avd. Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, EKBACKEN OCH GNISTAN Österleden 10, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, FACKEXPEDITION KOMMUNAL Värmlandsvägen 12 c, Karlskoga Kallas även Lärarförbundet Avd. Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA BLÅHAKEN Knut wistrands väg 4 b, Karlskoga Kallas även Blåhakens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA GULLVIVAN OCH KOST Solhagsvägen 6, Karlskoga Kallas även Gullvivans förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA HUMLAN NATT OCH DAG Bregårdsgatan 5, Karlskoga Kallas även Humlans förskola Natt o Dag
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA KOMPASSEN Hultmansgatan 1-3, Karlskoga Kallas även Kompassens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA LOVISELUND Boåsvägen 4a, Karlskoga Kallas även Loviselunds förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA LÄRKAN Bigatan 12, Karlskoga Kallas även Lärkans förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA MYRAN Skrantahöjdsvägen 58, Karlskoga Kallas även Myrans förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA MÅRBACKA Gösta berlings väg, Karlskoga Kallas även Mårbacka förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA RÄVEN Carls åbyvägen 8, Karlskoga Kallas även Rävens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA RÖDHAKEN Knut wistrands väg 4 a, Karlskoga Kallas även Blåhakens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA RÖDLUVAN OCH KOST Baggängsvägen 44, Karlskoga Kallas även Rödluvans förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA SANDMO Bregårdsgatan 24, Karlskoga Kallas även Sandmo förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA SANDTORPET Sandtorpsvägen 26, Karlskoga Kallas även Sandtorpets förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA SJÖLYCKAN Nedre trädgårdsgatan 15, Karlskoga Kallas även Sjölyckans förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA SKOGSDUVAN Baggängsvägen 1, Karlskoga Kallas även Rödluvans förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA SMEDEN OCH KOST Stackfallsvägen 9, Karlskoga Kallas även Smedens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA SOLBRINGEN Bohultsgatan 6, Karlskoga Kallas även Solbringens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA TROLLET Drömstigen 4, Karlskoga Kallas även Trollets förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA UGGLAN OCH KOST Bregårdsgatan 26, Karlskoga Kallas även Ugglans förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA VALLMON OCH FRITIDSGÅRD SKRANTA Vallmovägen 9, Karlskoga Kallas även Vallmons förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA VITSIPPAN Stolpetorpsvägen 90, Karlskoga Kallas även Vitsippans förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA ÅSKULLEN Aprilgränd 9, Karlskoga Kallas även Åskullens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA ÄNGEN Masmästarevägen 18 a, Karlskoga Kallas även Ängens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA ÖPPEN BIBLIOTEKET Kyrkbacken 9, Karlskoga Kallas även Bibliotek
KARLSKOGA KOMMUN, FÖRSKOLA ÖPPEN SÖDRA BAGGÄNGEN Baggängsvägen 65, Karlskoga Kallas även Baggängens öppna förskola
KARLSKOGA KOMMUN, GRUPPBOENDE BRÅTEN 1 Stolpetorpsvägen 42, Karlskoga Kallas även Gruppbostad Bråten 1
KARLSKOGA KOMMUN, GRUPPBOENDE BRÅTEN 2 Stolpetorpsvägen 73, Karlskoga Kallas även Gruppbostad Bråten 2
KARLSKOGA KOMMUN, GRUPPBOENDE EKEBY Gösta berlings väg 15, Karlskoga Kallas även Ekebyhus Servicehus
KARLSKOGA KOMMUN, GRUPPBOENDE LÖTEN Spelgatan 14 a-f, Karlskoga Kallas även Gruppbostad Löten
KARLSKOGA KOMMUN, GRUPPBOENDE MINERALEN Mineralvägen 8, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, GRUPPBOENDE SJÖVILLAN Knut wistrands väg 6, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, GRYNINGEN Skrantabacken 5, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, GÄSTIS Havrevägen 4, Karlskoga Kallas även Gruppbostad Gästis
KARLSKOGA KOMMUN, HJÄLPMEDELSSERVICE Baggängsvägen 16, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, HO1 DAGLIG VERKSAMHET MACKEN Oxelbergsgatan 10 a, Karlskoga Kallas även M-Gruppen Daglig Verksamhet
KARLSKOGA KOMMUN, HÄSÄNGSSKOLAN OCH FÖRSKOLA BLÅKLINTEN Melkavägen 4, Karlskoga Kallas även Blåklintens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, IT AVDELNINGEN Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, JOBBCENTRUM EKEBY Gösta berlings väg 20, Karlskoga Kallas även Ekebyhus Servicehus
KARLSKOGA KOMMUN, KARLBERGS SKOLA, F TILL 6 OCH FRITIDSHEM Såningsvägen 3, Karlskoga Kallas även Karlbergs fritidshem
KARLSKOGA KOMMUN, KOMVUX OCH ÖVRIG UTBILDNING Gösta berlings väg 20, Karlskoga Kallas även Komvux och Övrig Utbildning
KARLSKOGA KOMMUN, KOST BERGSLAGSSKOLAN Mårbackavägen 7, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, KOST BREGÅRDSKOLAN Karlavägen 10 bregårdsskolan, Karlskoga Kallas även Bregårdsskolan
KARLSKOGA KOMMUN, KOST OCH STÄD ADMINISTRATION Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, KULTUR OCH FÖRENINGSFÖRVALTNING ADMINISTRATION Centralplan 7, Karlskoga Kallas även Kultur- o. Föreningsförvaltning
KARLSKOGA KOMMUN, KULTURSKOLAN Pärlgatan 7-9, Karlskoga Kallas även Kultur Skolan
KARLSKOGA KOMMUN, LÄRCENTRUM Karlavägen 10-12, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, MAXI CAFE Gesällgatan 5, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, MELKAVÄGEN Melkavägen 9, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, PERSONLIGT OMBUD Värmlandsvägen 6 c, Karlskoga Kallas även Lärarförbundet Avd. Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, POETEN Gösta berlings väg 7, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, PRÄSTKRAGEN FÖRSKOLA OCH KOST Stjälkvägen 10, Karlskoga Kallas även Prästkragens förskola
KARLSKOGA KOMMUN, RÄVÅSSKOLAN Badstugatan 15, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, SANDVIKSSKOLAN, SÄRSKOLA, FRITIDSHEM Stackfallsvägen 30, Karlskoga Kallas även Sandviksskolan
KARLSKOGA KOMMUN, SERVICEHUS GEOLOGEN Skrantahöjdsvägen 54d, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, SERVICEHUS SOLBRINGEN OCH KRETS KARLS ÅBY Loviselundsvägen 73, Karlskoga Kallas även Solbringen Servicehus
KARLSKOGA KOMMUN, SJUKHEM SAXLYCKAN Saxlyckevägen 15, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, SJUKHEM SKRANTAHÖJDEN Vallmovägen 11, Karlskoga Kallas även Skrantahöjden Servicehus
KARLSKOGA KOMMUN, SKRANTASKOLAN, KOST OCH INVANDRARENHET Baggängsvägen 2, Karlskoga Kallas även Skrantaskolan
KARLSKOGA KOMMUN, SOCIALFÖRVALTNING ADMINISTRATIO Baggängsvägen 65, Karlskoga Kallas även Socialförvaltning
KARLSKOGA KOMMUN, STRANDBADET Hertig carls allé 46-52, Karlskoga Kallas även Strand-badet Simhall
KARLSKOGA KOMMUN, STRÅNINGSTORPS FÖRSKOLA Odonvägen 26, Karlskoga Kallas även Stråningstorp Fritidshem Fritidsklubb
KARLSKOGA KOMMUN, STRÅNINGSTORPSSKOLAN Odonvägen 15, Karlskoga Kallas även Stråningstorp Fritidshem Fritidsklubb
KARLSKOGA KOMMUN, STÖDTEAM Gösta berlings väg 17, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, TVÄTTINRÄTTNING Trindtorpsvägen, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, VERKSTAD Maskinvägen 24, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, VÅRDPLANERING OCH REHABILITERINGSENHET Lasarettsvägen karlskoga lasarett, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, VÄXTHUS DALEN Österleden, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, ÖPPENVÅRD VUXEN IFO Sintrams väg 2, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, ÖSTERLEDSKOLAN, FRITIDSGÅRD STACKEN OCH SÄRSKOLA Solhagsvägen 5, Karlskoga Kallas även Österledskolan och Fritidsgård Stacken
KARLSKOGA KOMMUN, KOST SVARTÅ SKOLA Letstigen svartå skola, Svartå

Inaktiva Adresser (2)

KARLSKOGA KOMMUN, PERSONALENHETEN Skrantahöjdsvägen 40, Karlskoga
KARLSKOGA KOMMUN, UTMANINGEN Loviselundsvägen 1, Karlskoga