JADE TRAVEL AB

Orgnr: 556212-3629

Transaktioner till JADE TRAVEL AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till JADE TRAVEL AB.
Summa belopp: 100,80 kkr 14 transaktioner
Största transaktion: Kungliga tekniska högskolan (2012-04-01) 13 880 kr
Största kund: Kungliga tekniska högskolan 83,10 kkr
Vanligaste område: Resor, utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Kungliga tekniska högskolan, Sök 12 transaktioner 83,10 kkr
Karolinska institutet, Sök 2 transaktioner 17,70 kkr