HB SVENSKA DAGBLADET AB O CO

Orgnr: 902004-3619
Bolagsform Handelsbolag, kommanditbolagHB, KB
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.1975
Västra järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm 08-13 50 00 Visa mer Ändra

Ändamål

FÖRLÄGGA TIDNINGAR, FRÄMST SVENSKA DAGBLADET, ÄVENSOM TRYCKERI- OCH BOKFÖRLAGSRÖRELSE JÄMTE ANNAN DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET

SNI, Huvud- och binäring

  • 58131 - Dagstidningsutgivning

Import/Export

Företaget importerar från:
  • Norden
Importerar för 1 - 249 999 kr
Företaget exporterar till:
  • EU
Exporterar för 1 000 000 - 1 999 999 kr