Håltagarna Söder AB - Ekonomi - solidinfo.se
Håltagarna Söder AB

Håltagarna Söder AB

Orgnr: 556602-1555
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 6 386 7 384 4 937 4 690
Rörelseresultat 1 403 1 894 816 112
Resultat efter finansnetto 1 391 1 879 800 106
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 1 132 1 519 699 114
Balansräkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 1 764 1 773 1 906 2 112
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 3 165 3 038 2 282 1 417
S:a tillgångar 4 929 4 811 4 189 3 528
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 1 1 1 101
S:a eget kapital 3 238 2 605 2 286 1 587
S:a obeskattade reserver 550 613 685 786
S:a avsättningar 30 30 30 30
S:a långfristiga skulder 314 374 502 603
S:a kortfristiga skulder 797 1 189 686 521
S:a eget kapital och skulder 4 929 4 811 4 189 3 528
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet % 397,11 % 255,51 % 332,65 % 271,98 %
Vinstmarginal % 22,03 % 25,66 % 16,63 % 2,56 %
Soliditet % 73,73 % 63,32 % 66,35 % 61,02 %
Noter (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 5 6 6 6
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - 2 033 1 588 1 743
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - 694 587 628
Utdelning till aktieägare - 500 - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal