Håltagarna Söder AB

Orgnr: 556602-1555
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 6 394 6 386 7 384 4 937
Rörelseresultat 981 1 403 1 894 816
Resultat efter finansnetto 969 1 391 1 879 800
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 892 1 132 1 519 699
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 2 198 1 764 1 773 1 906
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 2 302 3 165 3 038 2 282
S:a tillgångar 4 499 4 929 4 811 4 189
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 1 1 1 1
S:a eget kapital 3 129 3 238 2 605 2 286
S:a obeskattade reserver 373 550 613 685
S:a avsättningar 30 30 30 30
S:a långfristiga skulder 255 314 374 502
S:a kortfristiga skulder 712 797 1 189 686
S:a eget kapital och skulder 4 499 4 929 4 811 4 189
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 323,31 % 397,11 % 255,51 % 332,65 %
Vinstmarginal % 15,37 % 22,03 % 25,66 % 16,63 %
Soliditet % 75,52 % 73,73 % 63,32 % 66,35 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 6 6
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 2 033 1 588
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 694 587
Utdelning till aktieägare - - 500 -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal