Gzad Tours Imp o Exp

Flera firmor

EGYPT GOLDEN TOURS

HANDEL MED SAMT IMPORT OCH EXPORT AV LIVSMEDEL,MASKINER, KLÄDER, LEKSAKER, BYGGNADSMATERIAL OCHMÖBLER. RESEBYRÅVERKSAMHET.

Registrerat 1990-05-31 Löpnr 1
Gzad Tours Imp o Exp (Aktuellt företag)

Import och export av livsmedel, makeup, toalettartiklar såsomtvål, tvättmedel, rengöringsmedel, kläder, leksaker, byggnadsmate-rial, möbler, bilar, bildäck, metal såsom guld och silver. Resby-råverksamhet.

Registrerat 2002-02-06 Löpnr 2