GÄSTRIKLANDS FRIKYRKORÅD

Orgnr: 885000-9625

Transaktioner till GÄSTRIKLANDS FRIKYRKORÅD

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till GÄSTRIKLANDS FRIKYRKORÅD.
Summa belopp: 129,08 kkr 22 transaktioner
Största transaktion: Kriminalvården (2012-03-21) 7 129 kr
Största kund: Kriminalvården 129,08 kkr
Vanligaste område: Övriga tjänster, utgifter
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Kriminalvården, Sök 22 transaktioner 129,08 kkr