GÄSTRIKE KATTHEM

Orgnr: 802422-2146

Transaktioner till GÄSTRIKE KATTHEM

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till GÄSTRIKE KATTHEM.
Summa belopp: 350,00 kr 1 transaktioner
Största transaktion: Polisorganisationen (2006-12-31) 350 kr
Största kund: Polisorganisationen 350,00 kr
Vanligaste område: Övriga tjänster, utgifter
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Polisorganisationen, Sök 1 transaktioner 350,00 kr