GÄLLIVARE KOMMUN, TRÄFFPUNKTEN ULLATTIÄven kallat Ullatti Skola och Förskola

Ullatti
Arbetsställe till GÄLLIVARE KOMMUN
Orgnr 212000-2726
Antal 70 st arbetsställen
Stora vägen 40, 980 42 Ullatti 0975-302 01 Visa mer Ändra

SNI, Huvud- och binäring

  • 88101 - Öppna sociala insatser för äldre personer