GÄLLIVARE KOMMUN, KORTTIDSHEM OCH FRITIDSHEMÄven kallat Korttidshem Fritidshem Grupplokal

Gällivare
Arbetsställe till GÄLLIVARE KOMMUN
Orgnr 212000-2726
Antal 70 st arbetsställen
Järnvägsgatan 9, 983 31 Malmberget 0970-188 68 Visa mer Ändra

SNI, Huvud- och binäring

  • 87201 - Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
  • 88910 - Dagbarnvård