GÄLLIVARE KOMMUN, ÄLVBACKA GRUPPBOENDEÄven kallat Kommunala Läromedelscentralen KLC

Gällivare
Arbetsställe till GÄLLIVARE KOMMUN
Orgnr 212000-2726
Antal 70 st arbetsställen

Grunddata för detta arbetsställe

CFARNR 39594916 SCB
Aktivt Verksam SCB
Aktiverat 2000-11-04 SCB
Antal anställda 5-9 SCB
Län Norrbotten SCB
Kommun Gällivare SCB