Gäddeholms Byggsmide AB

Orgnr: 556999-6654
Resultaträkning (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06
Nettoomsättning 143 1 432 8 429
Rörelseresultat - 122 - 145 331
Resultat efter finansnetto - 126 - 153 327
Resultat före skatt - - -
Årets resultat - 115 - 125 214
Balansräkning (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06
Tillgångar
Varulager m.m. - - -
S:a anläggningstillgångar - 101 174
S:a kortfristiga fordringar - - -
S:a omsättningstillgångar 23 360 827
S:a tillgångar 23 461 1 001
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - -
S:a eget kapital 23 139 264
S:a obeskattade reserver - 10 38
S:a avsättningar - - -
S:a långfristiga skulder - 76 108
S:a kortfristiga skulder - 236 591
S:a eget kapital och skulder 23 461 1 001
Nyckeltal 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet % - 152,54 % 139,93 %
Vinstmarginal % -85,31 % -10,13 % 3,93 %
Soliditet % 100,00 % 31,71 % 29,11 %
Noter (TKR) 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda - 2 9
Löner till styrelse och VD - - -
Varav tantiem/bonus - - -
Löner till övriga - - 3 926
Varav resultatlön - - -
Sociala kostnader - - 1 559
Utdelning till aktieägare - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 500 000 000 00S
Högsta belopp - 000
Antal aktier -
Lägsta antal 5
Högsta antal 5

Aktieinfo