FRANSSON & NORDH BYGGNADS AB

Orgnr: 556317-0728

Transaktioner till FRANSSON & NORDH BYGGNADS AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till FRANSSON & NORDH BYGGNADS AB.
Summa belopp: 2,09 Mkr 34 transaktioner
Största transaktion: Fortifikationsverket (2012-02-14) 133 390 kr
Största kund: Fortifikationsverket 2,09 Mkr
Vanligaste område: Övriga tjänster, utgifter
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Fortifikationsverket, Sök 34 transaktioner 2,09 Mkr