FRANSSON & NORDH BYGGNADS AB

Orgnr: 556317-0728
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 59 593 71 293 60 103 68 826
Rörelseresultat 2 196 1 285 - 1 232 1 914
Resultat efter finansnetto 2 080 1 129 - 1 192 1 963
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 1 552 1 581 75 1 382
Balansräkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1 604 1 938 2 223 3 314
S:a anläggningstillgångar 6 699 5 451 10 138 11 414
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 18 687 26 977 10 891 16 274
S:a tillgångar 25 386 32 428 21 028 27 687
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 750 750 750 750
S:a bundet eget kapital 150 150 150 150
S:a eget kapital 5 978 4 426 5 648 5 572
S:a obeskattade reserver 1 227 1 163 2 119 2 119
S:a avsättningar 136 131 191 164
S:a långfristiga skulder 1 274 7 828 2 632 7 250
S:a kortfristiga skulder 16 771 18 880 10 438 12 582
S:a eget kapital och skulder 25 386 32 428 21 028 27 687
Nyckeltal 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet % 101,86 % 132,62 % 83,04 % 103,00 %
Vinstmarginal % 3,68 % 1,80 % -1,79 % 3,08 %
Soliditet % 27,03 % 16,23 % 34,11 % 25,64 %
Noter (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 34 34 37 47
Löner till styrelse och VD - - - 1 231
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - - 17 216
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - - 7 459
Utdelning till aktieägare 1 000 - 2 803 -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 4500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 1142 133 0

Aktiekapital

Aktiekapital 750 000 SEK
Lägsta belopp 250 000 SEK
Högsta belopp 1 000 000 SEK
Antal aktier 7 500
Lägsta antal 2 500
Högsta antal 10 000