Fort Knox Förvaring ABÄven kallat Fortknox Förvaring AB

Orgnr: 556680-2392

Exekutiva

Styrelse

Tillsyn

  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB orgnr. 556029-6740 UMEÅ
    Revisor - Aktiv i 23888 bolag
  • Ekman, Lars Manfred (46 år) - 1973-05-12 UMEÅ
    Huvudansvarig revisor - Aktiv i 260 bolag

Firmatecknare


Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
-ledamöterna
Firman tecknas ensam av
-Skog Olsson, Ulf Markus