Fort Knox Förvaring ABÄven kallat Fortknox Förvaring AB

Orgnr: 556680-2392
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.2005
Box 489,901 09 Umeå 090-71 72 00 Visa mer Ändra

Ingår i en koncern

Detta företag är moderbolag för en koncern, visa koncernstruktur

Ändamål

Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom företags- och fastighetsutveckling, uthyrning av maskiner och inventarier, äga och förvalta aktier och annan fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Visa mer
BOKSLUT/NYCKELTAL 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning (TKR) 14 907 14 538 2 174
Balansomslutning (TKR) 2 980 072 2 935 293 2 607 745
Resultat e. finansnetto (TKR) 62 082 919 623 538 815
Årets resultat (TKR) 63 303 908 743 541 260
Vinstmarginal 193,00 % -133,65 % 374,24 %
Kassalikviditet 132,54 % 1204,09 % 72,29 %
Soliditet 74,76 % 74,58 % 73,64 %
Källa: Syna Visa mer

SNI, Huvud- och binäring

  • 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
  • 77390 - Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar