FLYTTFIRMAN SÄKRA HÄNDER AB

Orgnr: 556251-9453
Resultaträkning (TKR) 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Nettoomsättning 5 075 5 248 5 073 5 442
Rörelseresultat 216 615 442 196
Resultat efter finansnetto 215 615 612 185
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 270 582 553 142
Balansräkning (TKR) 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 121 254 387 906
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 1 990 1 149 1 592 916
S:a tillgångar 2 112 1 404 1 979 1 821
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
S:a bundet eget kapital 20 20 20 20
S:a eget kapital 511 741 1 158 906
S:a obeskattade reserver 121 254 387 490
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 1 480 409 434 425
S:a eget kapital och skulder 2 112 1 404 1 979 1 821
Nyckeltal 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Kassalikviditet % 134,46 % 280,93 % 366,82 % 215,53 %
Vinstmarginal % 4,26 % 11,72 % 12,06 % 3,60 %
Soliditet % 28,32 % 65,80 % 72,59 % 69,13 %
Noter (TKR) 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
Antal anställda - 6 6 7
Löner till styrelse och VD - - 15 15
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 1 746 2 208
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 555 598
Utdelning till aktieägare 270 500 1 000 300
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 100 000 SEK
Lägsta belopp 100 000 SEK
Högsta belopp 400 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal
Högsta antal