FK Förvaltning ABÄven kallat ADEVER ÖRESUNDSFÖRLAGET

Orgnr: 556474-7862

Transaktioner till FK Förvaltning AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till FK Förvaltning AB.
Summa belopp: 27,28 kkr 3 transaktioner
Största transaktion: Sveriges lantbruksuniversitet (2012-04-05) 22 080 kr
Största kund: Sveriges lantbruksuniversitet 27,28 kkr
Vanligaste område: Övriga varor, utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Sveriges lantbruksuniversitet, Sök 3 transaktioner 27,28 kkr