Finja Prefab AB

Orgnr: 556558-4017
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 921 982 764 939 663 755 615 643
Rörelseresultat 72 225 52 331 32 156 30 387
Resultat efter finansnetto 68 408 55 106 29 706 26 591
Resultat före skatt 22 215 20 210 20 239 21 493
Årets resultat 146 182 - 561 - 448
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. 33 300 34 235 64 527 54 028
S:a anläggningstillgångar 21 823 3 095 267 780 253 220
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 261 127 231 284 199 476 162 237
S:a tillgångar 282 950 234 379 467 256 415 457
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000
S:a bundet eget kapital - - - 229 927
S:a eget kapital 44 246 44 100 253 918 254 479
S:a obeskattade reserver - - 47 605 31 001
S:a avsättningar - - - -
S:a långfristiga skulder 78 138 48 793 37 414 13 421
S:a kortfristiga skulder 160 566 141 486 128 319 116 556
S:a eget kapital och skulder 282 950 234 379 467 256 415 457
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 141,89 % 139,27 % 105,17 % 92,84 %
Vinstmarginal % 7,84 % 7,27 % 4,85 % 4,95 %
Soliditet % 15,64 % 18,82 % 61,68 % 66,63 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 541 501 458 430
Löner till styrelse och VD 2 346 2 261 2 096 -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga 201 874 174 264 157 782 142 225
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader 86 288 71 130 61 874 51 698
Utdelning till aktieägare - - 210 000 -
Beviljad checkräkningskredit 70000 70000 70000 70000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 375 0

Aktiekapital

Aktiekapital 25 000 000 SEK
Lägsta belopp 20 000 000 SEK
Högsta belopp 80 000 000 SEK
Antal aktier 500 000 000
Lägsta antal 400 000 000
Högsta antal 1 600 000 000

Aktieinfo