Eva Fallenius förlag AB Avregistrerat

Orgnr: 556805-6005
Konkurs avslutad
Stockholm tingsrätt

Utan överskott
Diarienr 191929/2014
Avslutad 24 april 2014

Registrering och aktivering

Bildat 2010-04-12 BV
Status Juridisk enhet Avregistrerat SCB
Bolagsform Aktiebolag SCB
Registrerat 2010-04-19 tom. 2014-05-29 SCB
Status företag Ej verksam enligt regler SCB
Aktiverat 2010-06-24 tom. 2012-09-20 SCB
Namn registrerat 2010-05-26 BV
Räkenskapsår 0501 - 0430 BV

Anställda

Antal anställda 1 EKODATA

Ägare

Ägarförhållande Privat svenskt utan koncern SCB
Privat/Publikt Privat, ej börsnoterat SCB

Moms

Momsstatus Avregistrerad i Momsregistret SCB
Tillkom 2010-06-24 SCB
Tillkom 2012-09-20 SCB

F-skatt

Status Avregistrerad SKV
Registrerad 2010-06-24 - 2012-09-20 SKV

Övrigt

Kallelse Kallelse sker genom brev med posten eller e-post.
BV
Hembud Lösningsrätt Ja BV
Län säte Stockholm BV
Kommun säte Stockholm BV
Fastighetstaxering Nej LM
Sektor 110 - Icke-finansiella företag SCB

Namnhistorik

2010-04-19 Aktiebolaget Grundstenen 129218
2010-05-26 Eva Fallenius förlag AB

Namnförslag

2010-05-06 Eva Fallenius frankforlag AB 242064/2010
2010-05-06 Eva Fallenius förlag AB 242064/2010
2010-05-06 Eva Fallenius förlag, frank AB 242064/2010