ERASTEEL KLOSTER AB

Orgnr: 556057-1811
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.1972
VD Bjørklund, Frank(62 år)
Bruksplan 8 söderfors bruk, 815 75 Söderfors 0293-543 00 Visa mer Ändra

Ingår i en koncern

Detta företag är moderbolag för en koncern, visa koncernstruktur

Ändamål

Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra företag tillverka och försälja stålprodukter, bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering ( dock ej sådan rörelse som avses
Visa mer
BOKSLUT/NYCKELTAL 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning (TKR) 1 373 259 1 062 218 1 060 513
Balansomslutning (TKR) 898 946 809 197 824 274
Resultat e. finansnetto (TKR) 32 131 1 962 20 436
Årets resultat (TKR) 23 305 1 473 15 821
Vinstmarginal 3,84 % 3,30 % 4,48 %
Kassalikviditet 46,47 % 37,82 % 105,48 %
Soliditet 23,64 % 23,38 % 22,77 %
Källa: Syna Visa mer

SNI, Huvud- och binäring

 • 24100 - Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
 • 24310 - Tillverkning av kalldragen stålstång
 • 24320 - Tillverkning av kallvalsade stålband
 • 82990 - Övriga företagstjänster

Import/Export

Företaget importerar från:
 • Norden
 • EU
 • Övriga Europa
 • Asien
 • Fjärran Östern
 • Nord och Central Amerika
Importerar för mer än 100 000 000 kr
Företaget exporterar till:
 • Norden
 • EU
 • Övriga Europa
 • Asien
 • Fjärran Östern
 • Nord och Central Amerika
 • Sydamerika
 • Afrika
Exporterar för mer än 100 000 000 kr