DM TAK AB

Orgnr: 556724-6623

Styrelse

Tillsyn

  • Grant Thornton Sweden AB orgnr. 556356-9382 STOCKHOLM
    Revisor - Aktiv i 4849 bolag
  • Rankell, Petter Sebastian (40 år) - 1978-11-19 HÖLLVIKEN
    Huvudansvarig revisor - Aktiv i 68 bolag

Firmatecknare


Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas ensam av
-Frykman, David Cramer