BETTER BODIES BRANDS AB - solidinfo.se

BETTER BODIES BRANDS AB Avregistrerat

Orgnr: 556567-9387
Upplöst genom fusion övertagande bolag: SWEDISH FITNESS TRADING AB
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsJa
Avreg.2015
Glödlampsgränd 1, 120 30 Stockholm 08-447 51 30 Visa mer

Ingår i en koncern

Detta företag är moderbolag för en koncern, visa koncernstruktur

Ändamål

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom såsom i värdepapper och fastigheter, utveckla och driva dotterbolag samt skapa intäkter genom licensiering och royalties.
BOKSLUT/NYCKELTAL 2014-12 2013-12 2012-12
Omsättning (TKR) 834 602 530
Balansomslutning (TKR) 11 563 24 426 6 153
Resultat e. finansnetto (TKR) 522 21 669 3 164
Årets resultat (TKR) 481 21 644 3 313
Vinstmarginal 62,71 % 77,91 % 87,55 %
Kassalikviditet 15018,84 % 10057,48 % 2420,56 %
Soliditet 70,82 % 97,76 % 91,18 %
Källa: Syna Visa mer