Betsson AB

Betsson AB

Orgnr: 556090-4251
Fusionsplan - Moder-Dotter
Beslutat av: Bolagsverket Diarienr: 0647650/2010 Annat diarienr: 117053/2011
Fusion med 5562063403
Status: Fusion avslutad (41) Diarienr: 117053/2011
Fusion med 5564430527
Status: Fusion avslutad (41) Diarienr: 117053/2011
Fusion med 5564446119
Status: Fusion avslutad (41) Diarienr: 117053/2011
Fusion med 5565606869
Status: Fusion avslutad (41) Diarienr: 117053/2011
Fusion med 5565618575
Status: Fusion avslutad (41) Diarienr: 117053/2011

Registrering och aktivering

Bildat 1963-12-02 BV
Status Juridisk enhet Registrerat SCB
Bolagsform Aktiebolag SCB
Registrerat 1963-12-13 SCB
Status företag Verksam SCB
Aktiverat 1972-01-01 SCB
Namn registrerat 2006-06-13 BV
Räkenskapsår 0101 - 1231 BV

Anställda

Antal anställda 15 EKODATA
Könskvot 27% kvinnor, 73% män SCB

Ägare

Ägarförhållande Privat svenskt med koncern SCB

Moms

Momsstatus Registrerad i Momsregistret SCB
Tillkom 1980-01-01 SCB

F-skatt

Status Registrerad SKV
Registrerad 1994-01-01 SKV

Övrigt

Kallelse Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och i Dagens Industri samt på bolagets webbplats.
BV
Hembud Lösningsrätt Nej BV
Län säte Stockholm BV
Kommun säte Stockholm BV
Fastighetstaxering Nej LM
Sektor 110 - Icke-finansiella företag SCB

Namnhistorik

2006-06-13 Betsson AB

Namnförslag

2011-04-04 First Casino 125498/2011
2011-04-04 Svenska Casino 125498/2011