Aid Vårdkonsult AB

Orgnr: 556987-3424
Fusion inledd övertagande bolag: Gruvmalmen Zoey AB

Styrelse

Firmatecknare


Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
-ledamoten
-suppleanterna