Aican Energy AB

Orgnr: 556705-9703

Exekutiva

Styrelse

Firmatecknare


Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
-ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder