AESSEAL Nordic ABÄven kallat Aesseal Sweden AB

Orgnr: 556683-6705

Transaktioner till AESSEAL Nordic AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till AESSEAL Nordic AB.
Summa belopp: 9,26 kkr 8 transaktioner
Största transaktion: Mittuniversitetet (2012-04-16) 4 597 kr
Största kund: Mittuniversitetet 6,21 kkr
Vanligaste område: Övriga varor, utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Mittuniversitetet, Sök 2 transaktioner 6,21 kkr
Luleå tekniska universitet, Sök 6 transaktioner 1,02 kkr