AESSEAL Nordic ABÄven kallat Aesseal Sweden AB

Orgnr: 556683-6705

Transaktioner till AESSEAL Nordic AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till AESSEAL Nordic AB.
Summa belopp: 1,93 kkr 2 transaktioner
Största transaktion: Mittuniversitetet (2011-04-15) 1 133 kr
Största kund: Mittuniversitetet 1,93 kkr
Vanligaste område: Övriga varor, utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Mittuniversitetet, Sök 2 transaktioner 1,93 kkr