AESSEAL Nordic ABÄven kallat Aesseal Sweden AB

Orgnr: 556683-6705

Transaktioner till AESSEAL Nordic AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till AESSEAL Nordic AB.
Summa belopp: 3,49 kkr 4 transaktioner
Största transaktion: Mittuniversitetet (2009-11-26) 1 961 kr
Största kund: Mittuniversitetet 2,95 kkr
Vanligaste område: Övriga varor, utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Mittuniversitetet, Sök 4 transaktioner 2,41 kkr