AESSEAL Nordic ABÄven kallat Aesseal Sweden AB

Orgnr: 556683-6705

Transaktioner till AESSEAL Nordic AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till AESSEAL Nordic AB.
Summa belopp: 207,00 kr 1 transaktioner
Största transaktion: Kungliga tekniska högskolan (2008-09-18) 207 kr
Största kund: Kungliga tekniska högskolan 207,00 kr
Vanligaste område: Övriga varor, utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Kungliga tekniska högskolan, Sök 1 transaktioner 207,00 kr