ABB AB

Orgnr: 556029-7029
Bolagsform Aktiebolag
F-skatt Ja
MomsJa
Reg.1972
Kopparbergsvägen 2, 722 13 Västerås 021-32 50 00 Visa mer Ändra

  Ingår i en koncern

  ABB LTD   är moderbolag för denna koncernen, visa koncernstruktur

  Ändamål

  Bolaget har till föremål för sin verksamhet - att för egen del eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för överföring
  Visa mer
  BOKSLUT/NYCKELTAL 2017-12 2016-12 2016-12
  Omsättning (TKR) 32 944 000 33 331 000 33 331 000
  Balansomslutning (TKR) 29 960 000 27 131 000 27 131 000
  Resultat e. finansnetto (TKR) 5 361 000 - 1 850 000
  Årets resultat (TKR) 4 739 000 1 040 000 1 040 000
  Vinstmarginal 6,58 % 0,01 % 5,63 %
  Kassalikviditet 125,63 % 78,04 % 78,04 %
  Soliditet 39,29 % 29,92 % 29,92 %
  Källa: Syna Visa mer

  Bifirmor

  • ABB Automation Technologies
   För den del av verksamheten som avser utveckling, konstruktion, tillverkning, marknadsföring, försäljning, idrifttagning och underhåll av produkter, reservdelar, system och anläggningar för automation och effektivisering av olika industriella och andra verksamheter, erbjudande av tjänster och underhåll för ökad driftsäkerhet och tillgänglighet såväl som erbjudande av andra tjänster i anslutning därtill.
   Registrerat 20070829, Bifirma
  • ABB Power Technologies
   För den del av verksamheten som avser utveckling, konstruktion, tillverkning, marknadsföring, försäljning, idrifttagning och underhåll av produkter, reservdelar, system och anläggning för transmission och distribution av elektrisk kraft såväl som erbjudande av tjänster i anslutning därtill.
   Registrerat 20070829, Bifirma

  SNI, Huvud- och binäring

  • 27110 - Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
  • 27120 - Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
  • 27900 - Tillverkning av annan elapparatur
  • 33140 - Reparation av elapparatur
  • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor

  Utgivningsbevis (PRV)

  UBNR Titel Regdatum Utgivare
  21108 ABB Kunden 2008-05-21 Suzanne Lagerholm
  28371 In_blick ABB 2009-04-07 Suzanne Lagerholm
  Visa fler

  Import/Export

  Företaget importerar från:
  • Norden
  • EU
  • Övriga Europa
  • Asien
  • Fjärran Östern
  • Nord och Central Amerika
  • Sydamerika
  • Afrika
  Importerar för mer än 100 000 000 kr
  Företaget exporterar till:
  • Norden
  • EU
  • Övriga Europa
  • Asien
  • Fjärran Östern
  • Nord och Central Amerika
  • Sydamerika
  • Afrika
  Exporterar för mer än 100 000 000 kr