AB Adela OmsorgÄven kallat Adela Omsorg AB

Orgnr: 556844-3609
Årsredovisning 2018-01-01 till 2018-12-31 finns att ladda ner här
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 57 752 56 821 50 114 41 802
Rörelseresultat 849 2 729 2 025 3 359
Resultat efter finansnetto 874 2 807 2 024 3 377
Resultat före skatt - - - -
Årets resultat 1 157 1 977 1 387 2 474
Balansräkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Varulager m.m. - - - -
S:a anläggningstillgångar 3 914 3 057 1 715 980
S:a kortfristiga fordringar - - - -
S:a omsättningstillgångar 10 436 11 856 12 420 11 205
S:a tillgångar 14 350 14 913 14 135 12 185
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50 50
S:a bundet eget kapital - - - -
S:a eget kapital 4 741 4 584 3 607 4 220
S:a obeskattade reserver - 863 863 863
S:a avsättningar 3 080 2 300 1 520 815
S:a långfristiga skulder - - - -
S:a kortfristiga skulder 6 529 7 166 8 145 6 287
S:a eget kapital och skulder 14 350 14 913 14 135 12 185
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet % 159,84 % 165,45 % 152,49 % 178,22 %
Vinstmarginal % 1,52 % 4,96 % 4,05 % 8,09 %
Soliditet % 33,04 % 34,90 % 29,91 % 39,73 %
Noter (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 95 85 85 75
Löner till styrelse och VD - - - -
Varav tantiem/bonus - - - -
Löner till övriga - - 28 731 24 221
Varav resultatlön - - - -
Sociala kostnader - - 9 802 7 835
Utdelning till aktieägare - - - -
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Aktiekapital

Aktiekapital 50 000 SEK
Lägsta belopp 50 000 SEK
Högsta belopp 200 000 SEK
Antal aktier 1 000
Lägsta antal 1 000
Högsta antal 4 000