AB 6X i LidköpingÄven kallat AB 6X

Orgnr: 556347-9137
Fusion inledd övertagande bolag: Gruvmalmen Hedda AB

Styrelse

Firmatecknare


Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
-ledamoten
-suppleanterna